Bí quyết ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 nhanh nhất?

Chúng ta cần phải hiểu bản chất từng loại tài khoản, đọc lại 3-4 lần, sau đó chúng ta làm bài tập thực hành. Cứ như vậy chúng ta sẽ nhớ hệ thống tài khoản theo thông tư 200 một cách nhanh nhất. Sau đây là một số bí quyết cho chúng ta:

Nguyên tắc định khoản kế toán

Comments are closed.