TASAF Academy

Customer Centric

- CHÚNG TÔI LÀ AI -

TASAF Academy

  • Tasaf Academy chìa khóa thành công

TASAF Academy là Đơn vị uy tín Đạo tạo trải nghiệm kế toán thực tế, cung ứng nhân sự kế toán cho các doanh nghiệp, tư vấn xây dựng hệ thống tài chính kế toán cho các doanh nghiệp.

Với sứ mệnh mang lại những trải nghiệm thực tế về kế toán cho những sinh viên kế toán kiểm toán mới ra trường và những kế toán đi làm nhưng chưa có kinh nghiệm để làm việc. Tasaf Academy đã dần khẳng định vị thế, trở thành một đơn cung cấp dịch vụ đào tạo trải nghiệm công việc thực tế của kế toán bằng phương pháp thực hành sáng tạo trên chứng từ sống của doanh nghiệp- cung ứng và tư vấn xây dựng hệ thống tài chính kế toán cho các doanh nghiệp.

Đào tạo

TASAF Academy là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán thực hành với phương pháp hoàn toàn mới, sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp

Kết nối

Chúng tôi kết nối giữa các học viên và doanh nghiệp, là cầu nối kiến tạo bước đi đầu tiên cho học viên sau khóa học tiếp cận trực tiếp tới doanh nghiệp một cách nhanh nhất

tư vấn doanh nghiệp

TASAF Academy cung cấp cho các cơ sở kinh doanh, công ty và các doanh nghiệp về dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán, quản trị trong doanh nghiệp

Liên lạc với chúng tôi