Lịch khai giảng chính thức

STT TÊN LỚP BUỔI THỨ NGÀY KHAI GIẢNG SĨ SỐ
1 Khóa kế toán tổng hợp - thuế chuyên sâu K1 Tối 2,4,6 24/09/2018 20
2 Khóa kế toán tổng hợp - thuế chuyên sâu K1 Tối 3,5,7 09/10/2018 20

Lịch khai giảng lớp miễn phí

STT TÊN LỚP BUỔI THỨ NGÀY KHAI GIẢNG SĨ SỐ
1 Nhập vai kế toán K1 Tối 2,4,6 05/09/2018 20-30
3 Nhập vai kế toán K2 Tối 2,4,6 17/09/2018 20-30
3 Nhập vai kế toán K3 Tối 3,5,7 18/09/2018 20-30
4 Nhập vai kế toán K4 Tối 2,4,6 24/09/2018 20-30
Tư vấn miễn phí