Học kế toán
nhàm chán

Thực sự học kế toán nhàm chán chăng,

Nghề kế toán ra trường nhiều mà ít việc làm, lương kế toán rẻ hay sao?

Hiện trạng

Thứ nhất: số lượng sinh viên kế toán, kiểm toán, tài chính đầu ra mỗi năm quá nhiều. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ồ ạt đạo tạo chuyên ngành này với số lượng không ít

Thứ hai: hầu hết các kế toán viên mới ra trường chưa thể đáp ứng ngay được các công việc thực tế của doanh nghiệp

Dựa trên những hiện trạng trên, đội ngũ TASAF Academy đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp “nhập vai kế toán”
nhằm giúp các bạn học viên đáp ứng ngay được công việc của các doanh nghiệp đang cần, đồng thời mở rộng kiến thức để đạt tới một kế toán chuyên nghiệp

Nhập vai kế toán là gì?

Phương pháp nhập vai kế toán là phương pháp được sáng tạo và phát triển bởi TASAF Academy dựa theo phưng pháp ELC học thông qua trải nghiệm trên mô phỏng doanh nghiệp thực tế ảo ngay trong lớp học

Trải nghiệm

Học viên sẽ được trải nghiệm nhập vai để hiểu các tình huống thực tế trong doanh nghiệp đang vận hành như nào

Thảo luận

Giảng viên, trợ giảng và học viên sẽ chia theo nhóm để thảo luận, cùng nhau đưa ra các phương án để giải quyết

Nhập vai

Học viên sẽ được nhập vai vào kế toán viên trong doanh nghiệp thực tế ảo để giải quyết tình huống đã đưa ra

Đóng gói

Giảng viên sẽ đóng gói tình huống để học viên có thể ghi nhớ một cách tốt nhất

THE FUTURE
Depend on
What you do
TODAY

Mahatma Gandhi​

TASAF Academy - Hệ thống đào tạo

Kế toán Thuế chuyên sâu

Đào tạo trải nghiệm, nhập vai kế toán thuế của một doanh nghiệp với lớp học mô phỏng giống một doanh nghiệp cùng hệ thống lý thuyết tinh gọn, dễ hiểu

Kế toán Tổng hợp chuyên sâu

Các bạn được thực hành thực tế, nhập vai là kế toán tổng hợp của một doanh nghiệp thực Với hệ thống lý thuyết tinh gọn, dễ hiểu

Khóa kế toán Tổng hợp - Thuế chuyên sâu

Trải nghiệm là một Kế toán của một doanh nghiệp, bạn sẽ nhập vai như một diễn viên để hiểu sâu về các vấn đề của kế toán thuế, tổng hợp của một doanh nghiệp, hiểu bản chất của các vấn đề phát sinh

Hãy nhấc máy gọi điện cho chúng tôi