Tầm nhìn sứ mệnh

Với sứ mệnh mang lại những trải nghiệm thực tế về kế toán cho những sinh viên kế toán, kiểm toán mới ra trường và những kế toán đi làm nhưng chưa có kinh nghiệm. TASAF Academy đã dần khẳng định vị thế, trở thành một đơn cung cấp dịch vụ đào tạo trải nghiệm công việc thực tế của kế toán bằng phương pháp thực hành sáng tạo trên chứng từ sống của doanh nghiệp- cung ứng sau đào tạo cho các doanh nghiệp và tư vấn xây dựng hệ thống tài chính kế toán cho các doanh nghiệp.

TASAF Academy cam kết cho các bạn phương pháp trải nghiệm thực tế mỗi học viên sẽ được đóng vai trò như một kế toán viên để thực hành, lên báo cáo tài chính trên chứng từ sống của doanh nghiệp.

TASAF Academy cam kết khi sau khóa học các bạn hoàn toàn chủ động, thành thạo với các nghiệp vụ, báo cáo tài chính như một kế toán chuyên nghiệp.